Oddělení

Rokytka

Dětský pěvecký sbor Rokytka byl založen v dubnu roku 2015 díky velkému zájmu rodičů na Základní škole v Dolních Počernicích. Sbor navštěvují děti od třetí do deváté třídy základní školy nejen z místní základní školy, ale i z blízkého okolí. Zkoušky probíhají jednou týdně a v repertoáru jsou lidové písně, písničky od známých skladatelů (I. Hurník, P. Eben, M. Raichl, M. Uherek ad.), ale i od méně známých autorů. Důraz je kladen na hlasovou kulturu zpěvu, rytmičnost a celkovou hudebnost. Také se věnujeme vícehlasému zpěvu. Děti se v rámci zkoušek učí základům hudební teorie a intonaci. Každý rok absolvují víkendové soustředění, účastní se festivalů a mají různá vystoupení a koncerty v Dolních Počernicích a okolí. V roce 2018 získala Rokytka zlaté pásmo na sborovém festivalu Zahrada písní v Praze.

zkouška: středa v 16:30 – 18:30 v atriu 2. stupně ZŠ v Dolních Počernicích

Pramínek

Pramínek je starší přípravné oddělení Rokytky. Toto oddělení navštěvují šikovné děti předškolního věku a především děti prvních až pátých tříd ZŠ. Repertoár je složen z lidových i umělých písní příslušející této věkové kategorii. Děti se učí správně pěvecky dýchat, vyslovovat a přirozeně používat svůj hlas. Rozvíjí se celková hudebnost, rytmičnost a kultura pěveckého projevu. Pramínci II začínají s nácvikem kánonů a jednoduchých dvojhlasů.

Pramínek I a II

Zkouška: pondělí v 16:00 - 17:05 v atriu 2. stupně ZŠ v Dolních Počernicích

Zkouška: čtvrtek v 17:00 - 18:05 v MŠ Chodovická, budova Domino v Horních Počernicích

Zkouška úterý 16:00 - 17:05 ve farní místnosti u kostela sv. Alžběty Durynské, Praha - Kbely

Beránci

Beránci jsou nejmladším přípravným sborem Rokytky a navštěvují jej děti od tří do šesti let věku. Zkouší jednou týdně v MC a RK Veselý čertík v Dolních Počernicích a v MŠ Chodovická, budova Domino v Horních Počernicích. Základem repertoáru jsou jednoduché lidové písně a umělé písně určené tomuto věku. Děti rozvíjí formou her celkovou hudebnost, zlepšují si rytmické i pohybové dovednosti, učí se hlasové výchově a osvojují si první pojmy z hudební teorie.

Zkouška: středa v 15:40 - 16:25 v Mateřském centru a rodinném klubu Veselý čertík v Dolních Počernicích

Zkouška: čtvrtek v 16:00 - 16:45 v MŠ Chodovická, budova Domino v Horních Počernicích

Sbormistři

woman avatar

Andrea Čančarová Houfková


sbormistryně Rokytky

více
woman avatar

Zuzana Celerýnová


sbormistryně přípravných oddělení

více
woman avatar

Magdaléna Hochmanová


sbormistryně přípravných oddělení

více