V neděli 7. ledna jsme se opět po roce vypravili s našimi přípravnými odděleními na Chvalský zámek, kde děti zazpívaly při tradičním Zavírání Vánoc.

Po rozezpívání a zvukové zkoušce na nádvoří zámku jsme počkali na příchod průvodu Tří králů, který sem zamířil společně s velbloudy a lamami od Chvalské stodoly. Tři králové se nejprve poklonili Svaté rodině v zámecké Kočárovně, všechny přítomné uvítala na nádvoří paní Schmidtová, a poté již mohly zaznít vánoční písničky a koledy v podání našich nejmenších zpěváčků se svou sbormistryní Zuzanou Celerýnovou.

Beránky po jejich vystoupení vystřídaly děti ze staršího přípravného oddělení Pramínku se sbormistryněmi Andreou Čančarovou, Zuzanou Celerýnovou a Magdou Hochmanovou. Pramínci si pro tuto příležitost připravili veselou písničku Nevděční koledníci, tklivou zimní píseň První sníh a koledy z cyklu Milana Uherka Já malý koledníček.

Úplně na závěr jsme si na nádvoří všichni společně zazpívali koledu Pásli ovce Valaši. Celé vystoupení doprovodila na klavír Kateřina Dvorská.

Děkujeme Chvalskému zámku za pozvání a všem sborovým rodičům za spolupráci.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na naší rokytkové Zoneramě ZDE

Facebook