Již potřetí jsme vyjeli společně s říčanským sborem NaLaděno na letní táborové soustředění do Letařovic u Českého Dubu. Užíváme si krásného počasí a báječné letní nálady!

Po příjezdu se všechny děti poměrně rychle aklimatizovaly a seznámily s novými kamarády. Po večeři byla první zkouška, na které jsme rozdělili nové děti z Pramínku do jednotlivých hlasů a přidělili jim starší členy Rokytky jako patrony. Ti jim budou celé soustředění pomáhat, aby se lépe začlenily a zvládly náročnější repertoár.

Pro malé děti jsou zpočátku zkoušky náročnější, ale jsou velmi šikovné a pomalu se učí zvládat i těžké skladby. Doufáme, že některé z nich si zazpíváme už na koncertě v kostele sv. Jakuba Staršího v neděli 23. července v 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Děti tu ale jen nezpívají. Díky našim skvělým vedoucím mají v táboře také rozmanitý program a sportovní vyžití. Hned první noc proběhla noční hra se stezkou odvahy, která byla úvodem do celotáborové hry s tématem „Cestování v čase“. Děti vše zdárně zvládly a další den se plny zážitků probudily v období májských indiánů. Další dny procestují různá období od pravěku po budoucnost a čekají je různé soutěže.

Aby vám měly děti co vyprávět, tak další příspěvek bude již shrnutím celého tábora se sérií fotografií na sborové Zoneramě.

Facebook