Cestu autobusem jsem zvládli skvěle a vylodili se u letařovického tábora. Trocha bahýnka u vstupu nás ale neodradila a zvládli jsme se ubytovat ve stanech. Děti jsou moc šikovné, zvládly službu u oběda a krásně se začlenily do oddílů. Na slavnostním nástupu jsme vztyčili vlajku za zpěvu české hymny a tím byl tábor oficiálně zahájen. Hned poté vyrazily děti na první táborové dobrodružství. V úvodu hry se začalo pátrat po pokladu po celém světě se startem v Evropě. Každý oddíl nacvičil představení svých členů s malou scénkou, vymyslel přezdívku svému vedoucímu a oddílový pokřik.

Před večeří proběhla první sborová zkouška, kde jsme se začali učit písničky Veselé vrabčí cestování (tématicky ke hře) a Krákavou. V závěru zkoušky jsme si poslechli menší děti a zařadili je do správného hlasu.

Po vynikající večeři jsme shlédli scénky jednotlivých oddílů a pobavili se nad novými přezdívkami oddílových vedoucích. Lůca se proměnila v Hlavní lvici, Kája v Bejby, Dejv v Kaktus a Janek v Lokomotivu :-). Bylo to super!

Po volném večerním programu a hygieně se děti připravily ke spaní a po deváté hodině zazněla písnička na dobrou noc, Smetanova Má hvězda v tříhlasém podávní vedoucích.

Facebook