Aprílové Rolničkové svátky písní

Prvního aprílového dne se Rokytka zúčastnila sborového festivalu Rolničkové svátky písní. Hned ráno jsme se sešli u Salesiánského divadla v Kobylisích, kde probíhaly všechny zkoušky i koncert. Ujala se nás hosteska z řad nejstarších členek pořádajícího sboru Rolnička a zavedla nás do šatny. Zde jsme se mohli v klidu rozezpívat a připravit na zvukovou zkoušku na jevišti.

Na zkoušce byly děti nejprve trochu „vykulené“ z nového prostoru a dalších přihlížejících sbormistrů, ale velmi rychle se vzpamatovaly, takže nám šla práce pěkně od ruky. Největší zkušenost jsme si odnesli z nácviku společných písní s ostatními sbory. Zatím byli všichni zvyklí jen na dirigentská gesta svých sbormistryň, ale zde se před děti postavil sbormistr Rolničky, Karel Virgler. Všechny děti z Rokytky byly najednou v maximálním nasazení a s obrovským úsměvem na tváři, aby se celé dílo dařilo podle představ sbormistra. Po zkoušce už zbývá jen doladit poslední úpravy, aby to všem slušelo a hurá do sálu předvést, co v nás je.

Na Koncertě mladších dětí účinkovaly přípravné sbory Rolnička M (sbor Rolnička) a Pueri III (přípravné oddělení chlapeckého sboru Pueri gaudentes). Celý festival byl věnován skladatelům Václavu Trojanovi a Emilu Straškovi. Každý sbor přednesl mimo jiných autorů i skladby právě těchto dvou. Přestože byla Rokytka na celém festivalu nejmladším sborem, velice zaujala jak publikum, tak i další sbormistry. Všechny sbory se poslouchaly navzájem a měly tak možnost účastnit se celého koncertu.  Na závěr koncertu zazněly společné písně Přátelství a Jarní písnička od Emila Straška pod vedením již zmíněného Karla Virglera.

Pro Rokytku bylo toto první setkání se sborovým festivalem velkou zkušeností a příjemně stráveným dopoledním časem. Rolničkové svátky písní byly naplněné společným zpíváním, vtipkováním a novými zážitky. Naše děti zjistily, že i mezi velkými a uznávanými sbory se neztratí.

Velké poděkování patří všem účinkujícím a našim skvělým hlídacím maminkám.

Facebook