ahoj

Pozvánka na Zavírání Vánoc

Srdečně zveme na Zavírání Vánoc na Chvalském zámku v Horních Počernicích v neděli 12. ledna 2020. 

Těšit se můžete na průvod Tří králů s velbloudy, který dojde na nádvoří Chvaslkého zámku. Zde zazpívají vánoční repertoár přípravná oddělení Rokytky, Beránci a Pramínek pod vedením Magdalény Hochmanové a Zuzany Celerýnové.

Fotografie z Vánočního koncertu Rokytky

V sobotu 14. prosince se konal Vánoční koncert Rokytky v KD Kyje. Představila se všechna oddělení, Beránci a Pramínek a koncertní sbor Rokytky s krásným vánočním programem. Beránci v koledě „Josefe, ty strážce náš“ jemně pohoupali a něžně zazpívali plyšáčkům v náručí. Pramínek zase předvedl, jak se hraje na housle, dudy a basu a představil publiku, jak se koleduje v Krkonoších. Rokytka se představila koledami od středověké Žákovské koledy po moderního Brusiče mráze od Miroslava Raichla. Na závěr si děti z Rokytky a Pramínku společně zazpívaly Pásli ovce, Valaši a Narodil se Kristus Pán, k čemuž přizvaly celé obecenstvo.

Podívejte se na krásné fotografie Josefa Nožičky

Celé album je zde

Pozvánka na Vánoční koncert Rokytky

V sobotu 14. prosince v 17 hodin se uskuteční již 5. tradiční Vánoční koncert Rokytky.

Vystoupí na něm přípravná oddělení Beránci, Pramínek I a II, a koncertní sbor Rokytky za vedení sbormistryní přípravných oddělení Magdalény Hochmanové a Zuzany Celerýnové a sbomistryně koncertního sboru Andrey Čančarové Houfkové. Děti doprovodí na klavír Petra Kolátorová. 

Těšit se můžete na vánoční repertoár od vánočních písní po lidové koledy.

 

Mikulášská nadílka v Dolních Počernicích

V sobotu 7. prosince proběhla v Dolních Počernicích krásná akce Mikulášská nadílka. Děti se převlékly do staročeského a průvodem za svatou rodinou se šly do živého Betléma poklonit Ježíškovi a darovat mu jablíčko. Rokytka zde přednesla půlhodinový vánoční program. Od umělých vánočních písní po nejznámější koledy. Děti se doprovodili na různé perkuse. Na závěr si všichni společně s diváky zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán.

 

Hornopočernické Beránky a Pramínky navštívil Mikuláš

Ve čtvrtek 5. prosince zavítala na zkoušky Beránků a Pramínku v Mumraji mikulášská družina. Děti v té době právě nacvičovaly koledy na blížící se vánoční koncert, a tak Mikulášovi zazpívaly jednu písničku ze svého vánočního repertoáru. A jelikož se na děti přišli podívat i jejich rodiče, byla to pro naše malé zpěváčky vlastně taková malá veřejná generálka. 
Vše se hezky povedlo a děti dostali od Mikuláše s andělem krásnou nadílku.
 
Zuzana Celerýnová
 
 

Pozvánka na Mikulášskou nadílku

Srdečně zveme na Mikulášskou nadílku v Dolních Počernicích. Akce se koná v sobotu 7. prosince 2019. Již tradičně na ní vystoupí děti koncertního sboru Rokytky v 16 hodin v areálu Infocentra a knihovny. Děti se ve staročeském oblečení pokloní Ježískovi v Betlémě a zazpívají zhruba půlhodinový program vánočních písní a koled.

Rokytka na Adventních trzích

V neděli 1. prosince vystoupila Rokytka v rámci akce Adventní trhy, rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova pošta.

Letos nám počasí přálo, takže jsme se na vánoční zpívání moc těšili. Po příchodu do areálu chvalského zámku jsme se nejprve rozezpívali v nově zrekontruované Stodole. Měli jsme tak možnost si v tomto prostoru zazpívat a otestovat akustiku velkého sálu. 

Na pódiu jsme se prostřídali s místním dětským sborem ze ZUŠ. Děti zpívaly s radostným nadšením a závěrečnou koledou Fum, fum skoro přítomné diváky roztančily. Hned poté se po projevu paní starostky rozzářil vánoční stromek a my si mohli plně vychutnat atmosféru nadcházejícího těšení se na Ježíška. 

Děkujeme za pozvání organizátorům z Chvalského zámku a budeme těšit opět příští rok.

 

 

Pramínek rozsvítil vánoční stromek ve Kbelích

V neděli 1. prosince vystoupily děti z přípravného sboru Pramínek na akci Rozsvícení Vánočního stromu ve Kbelích. Zahájily tím adventní dobu, tedy čas, kdy čekáme na příchod „Ježíška“.

Po celé odpoledne jsme si mohli vychutnávat  vánoční atmosféru.  Zkusili jsme si vyrobit tradiční ozdoby, shlédli jsme pohádky a zazpívali s dětmi koledy. Po požehnání kbelského pana faráře jsme si užili mikulášskou nadílku.

A na závěr celého programu po rozsvícení Vánočního stromu, zazpívali Pramínci  Krkonošské koledy. Poslední koledu, Pásli ovce Valaši,  si s nimi zazpívali i rodiče a další návštěvníci.

Nakonec večerní oblohu rozzářil krásný ohňostroj.

Ať žijou Vánoce!

Magdaléna Hochmanová